Dela

Kallsvällande

Kallsvällande stärkelse används när man önskar en stärkelse som inte behöver kokas utan är löslig i kallt vatten. Stärkelse framställs genom valstorkning eller extrudering. Vanligast är att valstorka på valsar som värms upp med ånga.

 

Kallsvällande stärkelse kan framställas av alla nativa eller modifierade stärkelser. Förutom kallvattenlöslighet, något lägre viskositet och mindre gelbildningstendens behåller de kallsvällande stärkelserna samma egenskaper som sina utgångsprodukter.
 
Typiska användningsområde är puddingar och desserter.