Dela

Investeringar 2000-talet

Under 2000 investerade företaget i en ny ångpanna med en högre verkningsgrad vilket reducerade miljöbelastningen. Under detta år installerades också en automatisk sträckfilmslinje som förenklade hanteringen för operatörerna och förbättrade arbetsmiljön.
 
Under 2003 byggde vi om Valstorkslinjen vilket både förbättrade arbetsmiljön och ökade produktiviteten. Denna uppgradering förbättrade även kvaliteten i våra produkter. Inne i fabriken byggde vi om allmänventilationen. Vi förbättrade brandskyddet med brandvägg och brandisolering av reaktorerna detta år.
 
2004 - Ny utsäckningslinje installerades. Investeringen medförde förbättrad arbetsmiljö samt ökad förpackningkvalitet. Vi införde flera förbättringar kring vår kemikalie-hantering. Vidare installerades en central fabriksdammsugare för att underlätta städning, förbättra arbetsmiljön och säkerställa högt ställda hygienkrav.


2005 - Uppgraderat lager för propylenoxid och med detta ett förbättrat säkerhetssystem.


2006 - Ny kemikalietank för lut installerades. I samband med detta förbättrades även miljöskyddet.

 

2007 - En säkerhetsrelaterad skumanläggning installerades för propylenoxidlagret samt reaktorerna. Den tidigare installerade förbränningsanläggningen genomgick en stor revision för att säkerställa dess funktion och reducera utsläpp. Utökad kamerabevakning inom vårt fabriksområde installerades.

 
2008 - Nyinstallation av förrådstank för svavelsyra. Nytt styrsystem för valsavdelningen installerades som förbättrade vårt säkerhetssystem för denna avdelningen. Ett stort antal ATEX-relaterade projekt genomfördes för att ytterligare förbättra säkerheten. Arbetet med att ATEX-säkra hela fabriken pågår fortlöpande.
 

2009 - Nytt styrsystem installerades på tankvdelningen. Säkerhetsnivån höjdes ytterligare i samband med denna investering. Under 2009 planerar vi att uppgradera internt brandlarm, installera nytt ställverk för en ökad tillförlitlighet av strömförsörjningen. Under slutet på 2009 flyttade vi vår entré/reception och införde striktare inpassagekontroll med bla datoriserad registrering.

 

2010 - renoverar golvet i delar av fabriken. Annelundsgården töms. Godsmottagning flyttad till egen lokal till vänster om grinden. Bommar installeras vid inpassage vid grinden Kopparbergsgatan.