Dela

Processkemikalier

Vi lagrar och hanterar kemikalier. Verksamheten vid Stadex är prövad och godkänd enligt Miljöskyddslagen och vi har tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

 

I livsmedelstillverkningen tillåts använding av vissa specifika ämnen medan alla andra är förbjudna. I vår anläggning används huvudsakligen:

 

Vara                      Användningsområde

Svavelsyra              för pH-justering

Natriumhydroxid      för pH-justering

Propylenoxid           förändring av stärkelsens egenskaper 
Ättiksyraanhydrid    förändring av stärkelsens egenskaper

Fosforylklorid          förändring av stärkelsen egenskaper

Citronsyra               för pH-justering 

 

Ytterligare kemikalier används i mindre mängd i huvudsak för rengöring och kontroll av bakterier.