Dela

Teknik

Vår hantering av stärkelse i processen är helt sluten och övervakas från ett centralt kontrollrum via en processdator där processen visas i form av flödeschema på monitor.

 
Aktuell status följs noggrant av våra drifttekniker dygnet runt året runt och de följer tillverkningen och styr kontinuerligt processen.


Processen startar med att utifrån ett recept satsa stärkelse och vatten. Därefter tillsätts specifika kemikalier som gör så att stärkelsen får en unik egenskap. Denna kemiska reaktion styrs med hjälp av tid, temperatur och pH och är mycket viktig för slutresultatet av produkten.


Efter den kemiska processen startar en tvättning och koncentrering av stärkelselösningen. Tvättningen har till upggift att separera stärkelsen från resten av lösningen där vattenfasen leds till avlopp och processluft leds till en förbränningsanläggning.

 

Torkning

Efter tvättning och koncentrering av stärkelselösningen sker en torkning där kvarvarande vattenhalt torkas bort så att produkten kan packas i säck.
Torkningen kan ske på två sätt


1) Flashtork
2) Valstork

 

1) Flashtork

I flashtorken sker endast en torkning av produkten där produkten möter en varm luftström. Därefter separeras luft och stärkelsepulver i en cyklonanläggning där den torra produkten går till ett mellanlager bestående av en rad silos. Här karantänsätter man produkten i avvaktan på slutgiltiga kvalitetsanalyser.

Luften som avskiljs går igenom ett vattenbad som har till upgift att ta bort kvarvarande dammpartiklar innan den släpps ut till omgivningen.

 

2) Valstork

Denna torkmetod innebär förutom att vatten torkas bort även en förändring av stärkelsepartikeln pga av den höga värmen som gör att denna typ av stärkelse kan användas i lösningar som är kalla men ändå skapa en tjock konsistens.


Produkten från valsarna bearbetas därefter genom att denna mals i en kvarn till rätt partikelstorlek innan den karantänsätts i silos för att därefter utsäckas eller användas som halvfabrikat till agglomerering.

 

Agglomerering

Produkter från valstorkning är relativt svåra att lösa i en kall vätska, dessutom kan de damma då de har en låg vattenhalt. Dessa problem kan man lösa genom att agglomerera stärkelsen. Detta innebär att man under kontrollerade betingelser leder in produkten i en utrustning där man sedan använder vatten till att ”limma” ihop små sträkelsekorn så att dessa blir en större stärkelsepartikel.

 
Fördelen med denna stärkelsepartikel är att mellan de små partiklarna som ”limmats” ihop bildas ett utrymme som då man häller dessa partiklar i kallt vatten suger in vatten och ersätter luften i tomrummet. Därefter löses partikeln upp utan nämnvärd bearbetning. Dessutom slipper man ett dammproblem då denna produkt dammar klart mindre.

 

Utsäckning

Efter frisläppande från karantänlagret så ska produkten packas i säckar. Innan produkten hamnar i säck passerar produkten en sikt och en magnet.

 

Därefter packas stärkelsen i säckar för att sedan märkas med identitet, sats-nummer och bäst före-datum. Alla säckar vägs med en kontrollvåg och metalldetekteras. Slutligen sätts den färdigförpackade produkten återigen i karantän i avvaktan på ett slutligt godkännande från laboratoriet.


Produkten är därefter redo att skeppas ut över världen för att sedan finna sin plats i någon produkt som tillverkas av livsmedelindustrin.