Dela

Viktig information

AB Stadex har i samarbete med Räddningstjänsten Syd uppdater foldern - "Samhällsinformation" som beskriver säkerheten kring fabriken och enligt Seveso-krav. För att ladda ner broschyren behöver du installera Adobe Acrobat. Adobe Acrobat hittar du här

 

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.      

 

Företaget omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen säger att kommunen har skyldighet att informera de människor som bor och verkar i området. Detta sker i samverkan med AB Stadex. Allmänhet, samtliga företag och bostadsföreningar i området informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och vad man kan göra vid eventuell olycka. 

 

En omfattande rapport (92 sidor), QRA 2010 sammanställdes först på engelska och översattes till svenska. En kortfattad sammanställning på 13 sidor sammanställdes, Utifrån denna analys har sammanställts till denna folder med allmän information till grannar.

 

Enligt fastställd kommunikationsplan tillsammans med Räddningstjänsten Syd har fyra informationsmöten genomförts för boende och grannar.