Dela

Samråd med myndigheter

Vi har fortlöpande avstämningar med:

  •  Länsstyrelsen
  •  Malmö stad/Miljökontoret/Stadsbyggnadskontoret
  •  Arbetsmiljöverket, Malmö.
  •  Räddningstjänsten Syd

I dec2016 erhöll företaget ett nytt miljötillstånd efter en dom hos Mark-och miljödomstolen i Växjö.

 

I slutet på maj 2016 skickades en ny version av Säkerhetsrapport in till Länsstyrelsen. AB Stadex är en Seveso hög anläggning.

Företaget har gjort en energikartläggning under hösten 2016 samt planerar att lämna in energirapprot tillwww.energimyndigheten.se första gången mars 2017.