Dela

Nätverk

Stadex medverkar i olika grupper i närområdet:

BID, Fastighetsägare i Sofielunds Industriområde.

Föreningen SAFIR i sydvästra Skåne. Det är en sammanslutning av f.n 23 kemiföretag som arbetar gemensamt för att förebygga olyckor, bland annat genom utbildning och insatsplanering. Dessa finns i Malmö, Lund och Trelleborgsområdet. Om något skulle hända har vi till exempel gemensam tankkapacitet för att ta hand om släckvattnet, avtal med slamsugnings- och saneringsföretag mm.

 

SAFIR står för "Samarbetsgrupp för industrins resurssamlingar inför paragraf 2:4".

 
Sofielunds företagsgrupp som är verksam inom Sofielunds- och Sorgenfris industriområden. Företagsgruppen medverkar till att utveckla områdena i en riktning som gynnar företagens verksamhet, dess anställda och närboende.   Länk till: www.sofielund.net