Dela

Kvalitet

Vi skall i vårt kvalitetsarbete med god marginal uppfylla den livsmedelslagstiftning och kundkrav som berör vår verksamhet samt arbeta för att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.

 

Vi skall tillverka och leverera felfria produkter inom överenskommen tid. Alla leveranser skall motsvara överenskomna krav.

 

Verksamhetssystemet skall genom återkommande kritisk granskning och omarbetning göras mer lättillgängligt och därmed underlätta och effektivisera produktframtagningsprocessen och uppfyllande av kundkrav.

 

Effektiviteten i processerna skall mätas, mål upprättas och åtgärder vidtas för att uppnå dessa.

 

Genom utbildning och kompetensutveckling skall vi gemensamt bidra till ständiga förbättringar i verksamheten.


- ISO 9001 
Avebe är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
 

 - Kosher och Halal

Våra stärkelseprodukter är godkända enligt Kosher-kraven. Se bilaga

och Halal

 

Halal certification