Nyheter/News

Dela

Nyheter 2018


  • Byggarbete för en ny tågstation

    Under februari månad har arbete påbörjats för den nya tågstationen i vårt närområde. Intressant! Station Rosengård. Just nu är det i anslutning till vår personalinfart på Annelundsgatan ett område...
  • Ny utlastningshall

    Under slutet på 2017 påbörjades byggarbete för en ny utlastningshall i anslutning till fabrikens dåvarande sluss. Arbetet fortsätter 2018. Grund, väggar, tak och portar. Merparten utvändigt på plat...